OSLO, NORWAY, 22 JUNE 2017
Pandion Energy AS (“Pandion Energy”) is pleased to announce that the company has been pre-qualified as licensee on the Norwegian Continental Shelf (“NCS”) and received an approval for the acquisition of all licences in Tullow Oil Norge AS’ existing portfolio including a 20% interest in PL 636 containing the Cara oil and gas discovery. Cara is an attractive discovery located just 6 km northeast of the existing Gjøa infrastructure in the Norwegian North Sea.

“The pre-qualification of Pandion Energy and completion of the transaction with Tullow Oil Norge AS is an important milestone for the company, demonstrating the quality of our organisation and operational platform. Since founding the company in November last year, we have built up a pipeline of investment opportunities spanning from exploration assets to development projects. With all required approvals in place, we are now ready to capture these opportunities through acquisitions, farm-ins and licensing rounds”, says Jan Christian Ellefsen, CEO of Pandion Energy.

Pandion Energy, founded in November 2016, is a private oil and gas company focusing on exploration, appraisal and development opportunities in all parts of the NCS.

The Pandion Energy team has a long track record of technical, commercial and financial success on the NCS, having worked together for almost 10 years at Tullow Oil Norge and its predecessor, Spring Energy. Backed by Kerogen Capital, an international private equity fund manager specialising in the international oil and gas sector, Pandion has a solid foundation for creating value on the NCS.

Pandion Energy prekvalifisert på norsk sokkel

OSLO,  22. JUNI 2017

Pandion Energy AS (“Pandion Energy”) er blitt prekvalifisert som rettighetshaver på norsk sokkel og har samtidig mottatt myndighetsgodkjennelse for å overta Tullow Oil Norge AS’ utvinningstillatelser på norsk sokkel, inklusive en 20% andel i PL 636 med det lovende Cara funnet. Cara er et attraktivt olje- og gassfunn med robust prosjektøkonomi og ligger i den nordlige delen av Nordsjøen, med Gjøa-feltet som nærmeste nabo.

“Prekvalifiseringen av Pandion Energy og endelig gjennomføring av transaksjonen med Tullow Oil Norge AS er en viktig milepæl som demonstrerer kvaliteten på både team og operasjonell plattform. Siden selskapet ble etablert i november i fjor, har vi jobbet frem en rekke attraktive investeringsmuligheter innen alt fra leteprospekt til utbyggingsprosjekt. Med alle nødvendige myndighetsgodkjennelser på plass er vi nå klare til å videreutvikle porteføljen gjennom kjøp og deltagelse i lisensrunder», sier Jan Christian Ellefsen, CEO i Pandion Energy.

Pandion Energy ble etablert i november 2016 og er et privateid olje- og gasselskap som satser på leting og utvikling av olje- og gassressurser på norsk sokkel.

Pandion Energy teamet kan vise til flere tekniske, kommersielle og finansielle suksesser etter nesten 10 år sammen i Tullow Oil Norge AS og, før det, Spring Energy. Selskapet har hovedkontor i Oslo og er finansiert av Kerogen Capital, et internasjonalt forvaltningsselskap som har spesialisert seg på investeringer i vekstselskaper innen olje og gass. Med Kerogen som kompetent og sterk eier er Pandion Energy godt rustet til å bidra til fremtidig verdiskaping på norsk sokkel.