OSLO, NORWAY, 16 JANUARY 2018
Pandion Energy AS (Pandion Energy) has been awarded two new prospective exploration licenses under the 2017 Norwegian APA (Awards in Pre-defined Areas) License Round on the Norwegian Continental Shelf.

The APA award was announced by the Minister of Petroleum and Energy (MPE), Terje Søviknes on Tuesday 16 January. For more information about APA 2017 see MPE’s website.

Both licenses are located in the Norwegian North Sea:

License PL 912 (blocks 16/4, 5, 7) is located at the southern margin of the Utsira high, south east of the Luno II discovery and west of PL 776 where Pandion Energy is a partner with 40% participating interest. Pandion Energy is pleased to be offered the opportunity to bring our work from this area into the new license. Pandion Energy has been offered a 30% participating interest in PL 912.

License PL 929 (blocks 35/6 & 36/4) is located at the Måløy slope, between the Agat field to the north and the Gjøa field to the south. PL 929 lies in an area of strategic importance to Pandion Energy, where the team can utilize the experience from PL 636 and the Cara discovery to the south of the license. Pandion Energy has been offered a 20% participating interest in PL 929.

Jan Christian Ellefsen, Pandion Energy’s CEO, commented:
“We are very pleased to be awarded these two licenses in the Awards in Predefined Areas (APA) 2017 round. To Pandion Energy, these annual rounds in mature areas represent a very important source to attractive exploration opportunities. The Cara development project in PL 636, one of the largest oil and gas discoveries in 2016, is a good example of the value creation potential in mature areas, awarded as part of the APA 2011 round. Having focused extensively on technical quality and appropriate risk-reward in our application work, we now look forward to maturing the exploration targets identified in these licenses further together with our partners.”

Pandion Energy tildeles to nye lisenser TFO 2017

OSLO, 16. JANUAR 2018

Pandion Energy er tilbudt to utvinningstillatelser i konsesjonsrunden Tildeling i Forhåndsdefinerte Områder 2017 (TFO 2017) på norsk sokkel.

TFO-tildelingen ble annonsert av olje- og energiminister Terje Søviknes på Sandefjordkonferansen tirsdag 16. januar. For mer informasjon om TFO 2017 se Olje- og energidepartementets nettsider.

Begge lisensene er lokalisert i Nordsjøen:

Utvinningstillatelse PL 912 (blokkene 16/4, 5, 7) ligger i den sørlige delen av Utsira høyden, sørøst for Luno II funnet og vest for PL 776, hvor Pandion Energy har en 40% eierandel. Pandion Energy teamet har god erfaring fra området og ser fram til å modne fram prospektiviteten i tildelt areal. Pandion Energy er tilbudt 30% eierandel i PL 912.

Utvinningstillatelse PL 929 (blokkene 35/6 og 36/4) er lokalisert i Måløy skråningen, mellom Agat feltet i nord og Gjøa feltet i sør. PL 929 ligger i et område av høy strategisk interesse hvor teamet tar sikte på å bygge videre på ny kunnskap fra PL 636 og Cara-funnet påvist sør for lisensen i 2016. Pandion Energy er tilbudt 20% eierandel i PL 929.

Jan Christian Ellefsen, administrerende direktør i Pandion Energy sier følgende i en kommentar:            “Vi er meget fornøyd med tildelingen av disse to lisensene i TFO 2017. Pandion Energy anser de årlige konsesjonsrundene i modne områder som en viktig kilde til attraktivt leteareal. Det svært lønnsomme Cara-prosjektet i PL 636, et av de største olje- og gassfunnene i 2016, ble tildelt i TFO 2011 og er et godt eksempel på verdiskapingspotensialet i modne områder. Vi har i vårt søknadsarbeid i utstrakt grad fokusert på teknisk kvalitet og balansert risiko og ser nå frem til å modne frem letekandidater i disse lisensene sammen med våre nye partnere”.