OSLO, NORWAY, 04 JANUARY 2019
In December 2018, Pandion Energy reached average daily production of 5,000 barrels per day. This was achieved in less than 12 months since the completion of the Valhall & Hod transaction with Aker BP, in which the Company acquired a 10 percent interest in the assets, and only 1,5 years after the Company was prequalified as a partner on the NCS.

Pandion expects to continue to increase production through bringing in new projects onstream, such as Cara and Valhall West Flank development projects.

Jan Christian Ellefsen, the CEO of Pandion Energy commented:
I am very pleased with our team and the strong support from our financial sponsor Kerogen Capital, a powerful combination that has enabled us to grow so rapidly.  Looking back at the business plan we started out with two years ago, we have achieved most of our growth objectives in less than half the time.”

Jan Christian Ellefsen continues:
Going forward, we will maintain our full-cycle strategy across all phases from exploration through to production on the NCS, and we will continue to actively seek opportunities through licensing rounds, farm-ins as well as M&A.”

Pandion Energy når daglig produksjon på 5.000 fat

OSLO, 04. JANUAR 2019

Pandion Energy nådde i løpet av desember 2018 en gjennomsnittlig daglig produksjon på 5.000 fat oljeekvivalenter. Dette skjer kun ett år etter kjøpet av 10 prosent av Valhall og Hod feltene fra Aker BP, og kun halvannet år etter at selskapet ble prekvalifisert som rettighetshaver på norsk sokkel.

Fremover forventer Pandion Energy at produksjonen vil vokse ytterligere, hovedsakelig på grunn av utbyggingsprosjektene Valhall Flanke Vest og Cara.

Jan Christian Ellefsen, administrerende direktør i Pandion Energy kommenterer:
Jeg er veldig godt fornøyd med både teamet og støtten fra vår finansielle eier Kerogen Capital. Dette har vist seg å være en meget konkurransedyktig kombinasjon som har gjort oss i stand til å vokse raskt. I forhold til forretningsplanen som ble lagt for drøyt to år siden har vi nådd de fleste mål på under halve tiden.”

Jan Christian Ellefsen, legger til:
Vi vil fremover opprettholde på vår strategi om å være tilstede i alle faser på norsk sokkel, fra leting til produksjon, og aktivt søke etter nye muligheter gjennom lisensrunder, kjøp av andeler og potensielt andre virksomheter.”