OSLO, NORWAY, 15 JANUARY 2019

Pandion Energy has been awarded two licenses under the 2018 Norwegian APA (Awards in Pre-defined Areas) License Round on the Norwegian Continental Shelf.

The APA award was announced by the Minister of Petroleum and Energy (MPE), Kjell-Børge Freiberg on Tuesday 15. January. For more information about APA 2018 see MPE’s website.

Pandion Energy has been awarded the following licenses:

License PL 985 (blocks 25/5, 6, 8 and 9) is located in the Central North Sea, north and east of the Ringhorne and Jotun Fields, respectively. Pandion Energy considers this to be an interesting area for exploration near infrastructure and acquired last year a participating interest in PL 820 S, southeast of the awarded area, where a well is planned to be drilled during 2019. Pandion Energy has been offered a 20% participating interest in PL 985.

License PL 636 B (blocks 36/7) is additional acreage to PL 636, where the license partners are planning to submit a Plan for Development and Operation (PDO) for the Cara discovery within a short time.  The license is located on the Måløy slope, east of Gjøa field in a strategic core area for Pandion Energy. Pandion Energy has been offered a 20% participating interest in PL 636 B.

“The APA licensing rounds are important to us, and we have as previous years applied in selective areas where we see an attractive resource potential. We are pleased to get these awards and look forward to commencing the work on our new licenses”, says Jan Christian Ellefsen, CEO of Pandion Energy.

Pandion Energy tildeles to nye lisenser i TFO 2018

OSLO, 15. JANUAR 2018

Pandion Energy er tilbudt to utvinningstillatelser i konsesjonsrunden Tildeling i Forhåndsdefinerte Områder 2018 (TFO 2018) på norsk sokkel.

TFO-tildelingen ble annonsert av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg på NPFs Oljeindustripolitiske seminar i Sandefjord tirsdag 15. januar.

For mer informasjon om TFO 2018 se Olje- og energidepartementets nettsider.

Pandion Energy fikk følgende tildelinger:

Utvinningstillatelse PL 985 (blokkene 25/5, 6, 8 og 9) ligger i den sentrale Nordsjøen, nord for Ringhorne og øst for Jotun feltene. Pandion Energy vurderer dette som et interessant område for leting nær infrastruktur og kjøpte i fjor en andel i utvinningstillatelse PL 820 S, sørvest for det tildelte området, hvor det skal bores en letebrønn i løpet av 2019. Pandion Energy er tilbudt 20% eierandel i PL 985.

Utvinningstillatelse PL 636 B (blokk 36/7) er tilleggsareal til PL 636, hvor partnerne planlegger å levere Plan for utbygging og drift (PUD) for Cara-funnet i løpet av kort tid. Utvinningstillatelsene ligger i Måløy skråningen, øst for Gjøa feltet og utgjør et strategisk viktig område for Pandion Energy. Pandion Energy er tilbudt 20% eierandel i PL 636 B.

“TFO rundene er viktige for oss, og vi har som tidligere år søkt selektivt på areal hvor vi ser et attraktivt ressurspotensial. Vi gleder oss over god uttelling på våre søknader i denne runden og ser frem til å starte arbeidet med våre nye utvinningstillatelser”, sier administrerende direktør i Pandion Energy Jan Christian Ellefsen i en kommentar.