OSLO, NORWAY, 07 NOVEMBER 2019

Pandion Energy has agreed to divest its 20% share in the Duva field through two transactions, one with PGNiG Upstream Norway AS and one with Solveig Gas Norway AS, each acquiring a 10% share in PL 636 and PL 636B.

The Duva oil and gas field is located in the northern North Sea and was discovered in the autumn of 2016. The Plan for Development and Operation (PDO) was approved earlier this year, less than three years after discovery. With recoverable reserves of 88 million barrels of oil equivalent, the field is expected to produce around 30 thousand barrels of oil equivalent per day at its peak. The Duva field will be developed as a subsea tie-back to the nearby Gjøa platform, with first production expected in late 2020 / early 2021.

Jan Christian Ellefsen, CEO of Pandion Energy, comments: “Duva was the first discovery in our portfolio after forming Pandion Energy almost three years ago. We are pleased with the significant value created to date, having participated since the field was discovered through to development. Our engagement in Duva represents the core of our strategy – to add value to high quality assets and mature them up the development curve – in this case with more than a 50% increase in recoverable resources since the initial discovery. With this sale, we will crystallize some of the value created in our portfolio to date, further strengthening Pandion Energy’s capacity to act on future opportunities. We remain deeply committed to the Norwegian Continental Shelf and look forward to continuing to create value in our remaining portfolio and investing in new attractive opportunities on the shelf.”

The transactions are subject to customary conditions for completion, including approval by the Norwegian Ministry of Petroleum and Energy.

Pandion Energy selger 20 prosent andel i Duva-feltet

OSLO, 07. NOVEMBER 2019

Pandion Energy har inngått avtaler om å selge sin 20% andel i Duva-feltet gjennom to transaksjoner, en med PGNiG Upstream Norway AS og en med Solveig Gas Norway AS, hvor hver av transaksjonene omfatter en 10% andel i utvinningstillatelsene PL 636 and PL 636B.

Duva er et olje- og gassfelt i den nordlige delen av Nordsjøen og ble funnet høsten 2016. Plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent tidligere i år, mindre enn tre år etter funn. Med utvinnbare reserver på 88 millioner fat oljeekvivalenter forventes feltet å nå en maksimal produksjon på rundt 30,000 fat om dagen. Duva bygges ut med en undervannsinstallasjon knyttet opp mot eksisterende infrastruktur på Gjøa-feltet og forventes å komme i produksjon sent 2020 / tidlig 2021.

Jan Christian Ellefsen, CEO i Pandion Energy, kommenterer: “Duva var det første funnet vi fikk inn i porteføljen etter at vi etablerte Pandion Energy for nesten tre år siden. Etter å ha bidratt som partner fra tidlig funn og frem til utbygging er vi svært tilfredse med de betydelige verdiene som er blitt skapt. Vårt engasjement i Duva er et godt eksempel på kjernen i vår strategi, nemlig å skape verdier i funn med høy kvalitet ved å utvikle de fra ressurser til reserver – i dette tilfellet med en økning på mer enn 50%. Med dette salget realiserer vi noe av verdien som er skapt i porteføljen frem til i dag samtidig som vi styrker Pandion Energys kapasitet til å utforske nye muligheter. Vi vil fortsette å være aktive på norsk sokkel og ser frem til å jobbe frem verdiene i den resterende porteføljen, samt investere i nye, attraktive prosjekt på sokkelen.”

Gjennomføring av transaksjonen forutsetter blant annet godkjenning av norske myndigheter.