OSLO, NORWAY, 21 FEBRUARY 2019

The PL 636 license partners have earlier today submitted the development plan for the Duva project (formerly known as Cara discovery) in the Norwegian sector of the North Sea to the Ministry of Petroleum and Energy. Pandion holds a 20% interest in the Duva project.

The Duva field will be developed as subsea tie-back connecting to the nearby Gjøa platform. Duva’s recoverable reserves are estimated at 88 million barrels of oil equivalents and is expected to yield around 30 thousand barrels of oil equivalent per day at maximum production. First production from the project is expected in late 2020/early 2021.

Jan Christian Ellefsen, CEO of Pandion Energy, commented: “The submission of the Duva PDO represents a significant milestone for Pandion Energy, as this was the first discovery in our portfolio following the prequalification of Pandion Energy as a licensee on the Norwegian continental shelf around two years ago. There has been material reserves uplift since Pandion acquired its 20% share in the project in 2017 with an increase in recoverable resources by more than 50%. The development of Duva field will significantly contribute to the production ramp-up for Pandion Energy in the coming years.”

Developed with a four-slot subsea template, the Duva field will be tied back to the Gjøa platform for processing and export. The field will have three production wells, two oil producers and one gas producer, with the possibility of an additional oil producer.

The Duva field is located 6 kilometres northeast of the Gjøa field (12 kilometres from the Gjøa platform). The discovery was made in production license 636 in August 2016.

Other licensees in the Duva project include Neptune Energy Norge (30% licensee and operator of both the Duva project and the Gjoa platform), Idemitsu Petroleum Norge (30%), and Wellesley Petroleum (20%).

For more information: See [press release by Neptune Energy]

PUD innlevert for Duvafeltet

OSLO, 21. FEBRUAR 2018

Det er i dag levert utbyggingsplan for Duvafeltet (tidligere kalt Cara) i Nordsjøen på vegne av partnerskapet i PL 636 hvor Pandion Energy deltar med en eierandel på 20%.

Feltet skal knyttes til Gjøaplattformen. Duvas utvinnbare ressurser er estimert til rett i underkant av 90 millioner fat oljeekvivalenter og feltet er forventet å ha en maksimum produksjon på rundt 30 000 fat oljeekvivalenter per dag. Produksjonsstart er ventet sent i 2020/tidlig 2021.

Innleveringen av PUD for Duva er en viktig milepæl for oss. Funnet var sentralt ved oppstarten av Pandion Energy for litt over to år siden og har siden bidratt positivt i porteføljen med en økning i utvinnbare ressurser på over 50%. Utbyggingen av Duva vil for oss bygge videre på en allerede sterk produksjonsvekst fra Valhall & Hod“, sier administrerende direktør Jan Christian Ellefsen.

Duvafeltet vil bli bygget ut med en havbunnsramme knyttet opp mot eksisterende infrastruktur på Gjøafeltet. Det er planlagt tre produksjonsbrønner, hvorav to oljeprodusenter og en gassprodusent, samt mulighet for ytterligere en produksjonsbrønn.

Duvafeltet er lokalisert i den nordlige delen av Nordsjøen, seks km nordøst for Gjøafeltet (12 km fra Gjøaplattformen). Funnet ble gjort i august 2016 i utvinningstillatelse 636.

Øvrige rettighetshavere i PL 636, foruten Pandion Energy, er Neptune Energy Norge (30% operatør), Idemitsu Petroleum Norge (30%) og Wellesley Petroleum (20%).

For ytterligere informasjon: Se også [pressemelding fra Neptune Energy]