OSLO, NORWAY, 14 JANUARY 2020

Pandion Energy has been awarded two licenses under the 2019 Norwegian APA (Awards in Pre-defined Areas) License Round on the Norwegian Continental Shelf.

The APA award was announced by the Minister of Petroleum and Energy (MPE), Sylvi Listhaug on Tuesday 14. January. For more information about APA 2019 see MPE’s website.

Pandion Energy has been awarded the following licenses:

License PL 1047 in blocks 30/4, 5, 7 & 8 is located in the central part of the Viking Graben in the North Sea, between the Martin Linge- and Oseberg fields. Pandion Energy has been offered a 20 percent participating interest in PL 1047.

License PL 1062 in block 6507/11 is located at the Halten Terrace in the Norwegian Sea, southeast of the Heidrun field with the Midgard field to the south, and the Natalia discovery to the west. Pandion Energy holds several exploration licenses in the area and the team has experience from previous drilling in this block. Pandion Energy has been offered a 30 percent participating interest in PL 1062.

(License PL 636 C (block 36/7) is additional acreage to PL 636, the Duva field development. The Plan for Development and Operation (PDO) of the Duva field was approved by the MPE on June 26th 2019. Pandion Energy announced on November 7th 2019 that it had agreed to divest its 20% share in the Duva field. The additional acreage will be transferred to the new licensees before being formally awarded.)

CEO of Pandion Energy, Jan Christian Ellefsen says:

– Pandion Energy considers the APA Awards an important source of attractive growth opportunities and we are pleased with the awarded licenses. With these licenses Pandion Energy will continue building a focused portfolio in selected areas in accordance with our exploration strategy.

Pandion Energy tildeles to nye lisenser i TFO 2019

OSLO, 14. JANUAR 2020

Pandion Energy er tilbudt to utvinningstillatelser i konsesjonsrunden Tildeling i Forhåndsdefinerte Områder 2019 (TFO 2019) på norsk sokkel.

TFO-tildelingen ble annonsert av olje- og energiminister Sylvi Listhaug på NPFs Oljeindustripolitiske seminar i Sandefjord tirsdag 14. januar.

For mer informasjon om TFO 2019 se Olje- og energidepartementets nettsider.

Pandion Energy fikk følgende tildelinger:

Utvinningstillatelse PL 1047 (blokkene 30/4, 5, 7 og 8) ligger i den sentrale delen av Viking Graben i Nordsjøen, mellom Martin Linge feltet i vest og Oseberg feltet i øst. Pandion Energy er tilbudt 20% eierandel i PL 1047.

Utvinningstillatelse PL 1062 (blokk 6507/11) ligger på Haltenbanken i Norskehavet, sørøst for Heidrun feltet med Midgard feltet rett sør og Natalia funnet i vest. Pandion Energy har flere nærliggende letelisenser og teamet har omfattende erfaring fra tidligere boreaktivitet i området. Pandion Energy er tilbudt 30% eierandel i PL 1062.

(Utvinningstillatelse PL 636 C (blokk 36/7) er tilleggsareal til PL 636, Duva utbyggingen. Plan for utbygging og drift (PUD) av Duva-feltet ble godkjent av Olje og Energidepartementet 26. juni 2019. Pandion Energy annonserte 07. november 2019 at selskapet hadde inngått avtaler om salg av sin 20% andel i lisensen. Tilleggsarealet vil overføres til de nye rettighetshaverne før endelig tildeling.)

Administrerende direktør i Pandion Energy, Jan Christian Ellefsen sier i en kommentar:  

– For Pandion Energy er TFO rundene en viktig kilde til attraktive vekstmuligheter og vi er svært tilfredse med tildelingen av disse lisensene. Med dette fortsetter vi å bygge en fokusert portefølje i utvalgte områder i tråd med vår letestrategi.